Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

My nie jesteśmy uzależnieni od telefonów
My jesteśmy uzależnieni od ludzi z którymi piszemy
Którzy są daleko od nas
— My (via max-yolo)
Reposted fromdivi divi viawpuscmnie wpuscmnie

November 25 2017

ludzo
2469 9eaf 450
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaskman askman

November 20 2017

ludzo
3572 2662 450
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
ludzo
Reposted fromFlau Flau
ludzo
3950 a2d9 450
Reposted fromaunds aunds
ludzo
4097 41cb 450
Reposted fromwentyl wentyl
ludzo
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawpuscmnie wpuscmnie
ludzo
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— G. G. Marquez
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawpuscmnie wpuscmnie

November 19 2017

ludzo
6306 7b22 450
Reposted fromkaiee kaiee
2094 6d57 450
Reposted fromdivi divi viavstane vstane

November 14 2017

ludzo
3997 1519 450
Reposted fromfafner fafner
ludzo
4878 6343 450
Reposted fromzrazik zrazik viakrolik krolik
ludzo
1612 ac3d 450
Reposted fromPoranny Poranny viacats cats

November 12 2017

ludzo
3574 82d0 450
Reposted fromSecret-Obsession Secret-Obsession
ludzo
6437 9da7 450
Reposted frompapaj papaj viakrolik krolik
7860 f797 450
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viavstane vstane

November 11 2017

6046 b598 450
Reposted fromopticculture opticculture
6321 6094 450
Reposted frombrumous brumous
ludzo
Reposted fromFlau Flau
ludzo
Reposted fromcomiczynka comiczynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl