Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

ludzo
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire
ludzo
6067 045e 450
Reposted fromlaters laters
ludzo
6073 5cd6 450
Reposted fromlaters laters
ludzo
ludzo
6459 ec9d 450
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
ludzo
6597 5461 450
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
ludzo
6615 fc89 450
More info: behance.net
Reposted fromreloveution reloveution
ludzo

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii
ludzo
6812 3da9 450
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
ludzo
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz
ludzo
6932 818b 450
Reposted fromclerii clerii
ludzo
Nadzieja może doprowadzić do tych wszystkich, bezsensownych, nierealistycznych scenariuszy.
— Pamiętniki Wampirów
Reposted fromresort resort viaxvou xvou
ludzo

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaxvou xvou
ludzo
Reposted fromoll oll viaxvou xvou
ludzo
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaxvou xvou
ludzo
1734 a0d1 450
Reposted frompod-slowami pod-slowami viaxvou xvou
ludzo
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viaxvou xvou

February 13 2017

ludzo
1764 926d 450
Reposted fromgosand gosand
ludzo
4312 13e3 450
Reposted fromszatatan szatatan
ludzo
Ten ból jest i fizyczny i psychiczny. Ten ból jest... nie do zniesienia...
Reposted fromdeadwolf deadwolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl