Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

ludzo
Często spotykam kobiety, które próbują przekonać mężczyzn, że są dla nich odpowiednie. Uwierz mi, on nie potrzebuje Twojej pomocy i sugestii, by mógł to stwierdzić. Wiem, że czasami to trudne do zaakceptowania, bo może zdążyłaś go pokochać i tylko czekasz aż on to zrozumie. Kochana, to błąd!
Uwierz mi, jeszcze spotkasz kogoś, kto sam dostrzeże Twoje dobro, siłę i piękno. Nie przekonuj, nie pomagaj zrozumieć, jak wiele jesteś warta. Jeśli ktoś odrzuca Twoje uczucia lub po prostu nie odwzajemnia ich, czekanie aż on otrząśnie się lub "zrozumie" to strata czasu. 
— Adara Butler
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 18 2017

ludzo
ludzo
0322 f24f 450
Reposted fromsosna sosna viakrolik krolik

August 08 2017

ludzo
7654 ebf8 450

July 31 2017

ludzo
7636 0545 450
Reposted fromtfu tfu
ludzo
7654 ebf8 450
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
ludzo
7797 4f89 450
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
ludzo
8107 6cac 450
Reposted fromfungi fungi
ludzo
ludzo

July 30 2017

ludzo
6767 68ea 450
Reposted fromstroschek stroschek
ludzo
6806 5fb7 450
Reposted fromsosna sosna
ludzo
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromimyours imyours viavstane vstane

July 29 2017

ludzo
9901 aff2 450
Reposted fromitwaslove itwaslove viadecepcion decepcion
ludzo
ludzo
1561 37a8 450
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
ludzo
6141 d409 450
bliss
Reposted fromcats cats
ludzo
3408 2c23 450
Reposted fromoutoflove outoflove viamisioludek misioludek
ludzo

July 17 2017

ludzo
5862 6b75 450
Reposted fromnyaako nyaako viadecepcion decepcion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl