Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

ludzo

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viamaciekp maciekp
ludzo
0760 bfe0 450
Reposted fromginnyvere ginnyvere viamaciekp maciekp

January 22 2018

ludzo
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
ludzo
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka viamaciekp maciekp
ludzo
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viamaciekp maciekp
ludzo
2694 4b7a 450
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamaciekp maciekp

January 21 2018

ludzo

January 20 2018

ludzo
0099 1bd7 450

Pierrot le Fou
Reposted fromiblameyou iblameyou viamaciekp maciekp

January 15 2018

ludzo
7704 10bc 450
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
ludzo
ludzo
7803 187f 450
Me
Reposted fromnebthat nebthat
ludzo
I wish someone told me: you're safe with me
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
ludzo

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— lekarstwem staje się nagle płacz
Reposted frommysoul mysoul viamaciekp maciekp
ludzo
0132 3c79 450
ludzo
0833 1494 450
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viamaciekp maciekp
ludzo
8726 0e15 450
Reposted fromhagis hagis viamaciekp maciekp
5988 f64a 450
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaxannabelle xannabelle
ludzo
6360 f122 450
Reposted fromkels kels viamaciekp maciekp
ludzo
5679 35d7
Reposted fromGIFer GIFer viamaciekp maciekp
ludzo
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viamaciekp maciekp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl