Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

ludzo
7829 3331
get up stand up
Reposted fromgobla gobla viamaciekp maciekp

May 22 2018

ludzo
1963 8961 450
Reposted frommangoe mangoe viagreensky greensky

May 13 2018

5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

Reposted frommediocre-guy mediocre-guy viamaciekp maciekp
ludzo
4465 da64 450
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamaciekp maciekp

May 01 2018

ludzo
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaciekp maciekp
ludzo
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaciekp maciekp
ludzo
8752 2167 450
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamaciekp maciekp
ludzo
ludzo
7771 a247 450
Reposted fromem82 em82

April 29 2018

ludzo
Reposted fromPoranny Poranny
4383 b69f 450
Reposted fromzzuuoo zzuuoo
ludzo
4112 92f1 450
Reposted fromnyaako nyaako
ludzo
Chcę spojrzeć komuś w oczy i poczuć się, jakby ten  ktoś mnie znał i rozumiał. Chcę, żeby dostrzegał moje dziwactwa i  żeby je akceptował, nie starając się ich zmieniać. Chciałabym  wiedzieć, jak to jest.
— Pan O
Reposted fromgingerowaa gingerowaa
ludzo
0432 a144 450
Reposted frompiehus piehus vialenifca lenifca

April 28 2018

ludzo
ludzo
3366 b1c6 450
Reposted frommakle makle viaznikajac znikajac
ludzo
5183 9db9 450
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamaciekp maciekp
ludzo
ludzo
8263 90a0 450
Reposted fromkaiee kaiee viamaciekp maciekp
ludzo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl