Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

ludzo
6166 0c7d 450
Reposted fromyuras yuras viamelisa melisa

April 10 2017

ludzo
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxannabelle xannabelle

April 05 2017

ludzo
7096 01f9 450
Reposted fromkaiee kaiee viaxannabelle xannabelle
ludzo
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
ludzo
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaxannabelle xannabelle

March 28 2017

ludzo
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
9655 71b3 450

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
ludzo
6540 6a3f 450
Reposted fromSapereAude SapereAude viaxannabelle xannabelle
ludzo
9141 d18a 450
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxannabelle xannabelle
ludzo
0532 870f 450
Reposted frommetadon metadon viaxannabelle xannabelle

March 18 2017

1945 9096 450
Reposted fromachillespatroclus achillespatroclus
1802 e546 450
Reposted fromwowimtired wowimtired
4232 7f19 450
Reposted frommagenta-storm magenta-storm
2882 9879 450

samtheamazon:

Went to the zoo to take pictures, and this is by far the best one I took

Reposted fromtwinkhorse twinkhorse
ludzo

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana
3733 c342 450
Reposted fromUnpretty Unpretty
ludzo
2537 de39 450
Reposted fromNajada Najada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl