Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

ludzo
3818 0d4f 450
Reposted fromkaiee kaiee
ludzo
3822 7bce 450
Reposted fromkaiee kaiee
ludzo
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viakaiee kaiee
ludzo
3601 57b0
dialogue
Reposted fromcats cats
ludzo
2342 9500 450
Reposted fromkaiee kaiee
ludzo
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakrolik krolik
3096 c78d 450
ludzo
2222 d45e 450
Reposted fromtfu tfu viamelisa melisa
ludzo

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaskman askman
ludzo
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaaskman askman

August 21 2017

ludzo
1227 896e 450
Reposted fromkyte kyte
ludzo
1239 6eb0 450
Reposted fromkyte kyte
ludzo
1311 787b 450
Reposted fromhahaha-no hahaha-no
ludzo
1364 81c8 450
Reposted fromviciousvenus viciousvenus
ludzo
1403 b647 450
Reposted frompapaj papaj
ludzo
1431 cdd0 450
Reposted fromNekoii Nekoii
ludzo
7067 dc8b 450
Reposted fromkaiee kaiee

August 19 2017

ludzo
Często spotykam kobiety, które próbują przekonać mężczyzn, że są dla nich odpowiednie. Uwierz mi, on nie potrzebuje Twojej pomocy i sugestii, by mógł to stwierdzić. Wiem, że czasami to trudne do zaakceptowania, bo może zdążyłaś go pokochać i tylko czekasz aż on to zrozumie. Kochana, to błąd!
Uwierz mi, jeszcze spotkasz kogoś, kto sam dostrzeże Twoje dobro, siłę i piękno. Nie przekonuj, nie pomagaj zrozumieć, jak wiele jesteś warta. Jeśli ktoś odrzuca Twoje uczucia lub po prostu nie odwzajemnia ich, czekanie aż on otrząśnie się lub "zrozumie" to strata czasu. 
— Adara Butler
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 18 2017

ludzo
ludzo
0322 f24f 450
Reposted fromsosna sosna viakrolik krolik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl