Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

ludzo
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaznikajac znikajac

September 16 2018

ludzo
8621 d76a 450
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
ludzo
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman

September 15 2018

ludzo
1887 d03d 450
Reposted fromregcord regcord viaOhSnap OhSnap
ludzo
2640 84ed 450
Reposted frommangoe mangoe viaOhSnap OhSnap
ludzo
Nikt nie może nawiązać więzi z drugim człowiekiem, jeśli przedtem nie nawiązał jej z samym sobą.
— C. G. Jung
Reposted fromlittlemouse littlemouse viawpuscmnie wpuscmnie

September 14 2018

ludzo
5344 04fc 450
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaihuarraquax ihuarraquax

August 01 2018

3955 3c32 450
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaxannabelle xannabelle

July 29 2018

ludzo
4341 b507 450
Reposted fromgplyr gplyr viaihuarraquax ihuarraquax
ludzo

Zauważyłeś, i nie wiem czy to dlatego, że dorośliśmy, czy dlatego, ze to jest znak naszej ery i czasów - ze już nie ma "na zawsze"?

Pamiętasz jak się miało 18 - 20 lat, i się mówiło "chce być z Tobą na zawsze?" "BĘDĘ z Tobą na zawsze?" "NIGDY Cię nie zostawię?"

To było naiwne. 
To wcale nie miało się spełnić. 
Ale w tym konkretnym momencie osoba, która to mówiła, chciała być z Tobą na zawsze i w to wierzyła i Ty też chciałeś i wierzyłeś. 
Teraz już nie ma żadnych NA ZAWSZE i NIGDY

Teraz się mówi ostrożnie "wiesz, jeśli za 5 - 6 lat nadal będziemy razem", "wiesz, możemy zrobić takie i takie plany, bo MAM NADZIEJE, ze za parę lat nadal będziemy razem"

Wtedy przynajmniej wiedziałeś, że w tym danym momencie, oboje tego CHCECIE. Dziś - nie ma już nawet tego. 

Dziś jest zbyt wiele opcji, zbyt dużo ostrożności i każdy bierze coś tam pod uwagę ewentualnie. 

A ty kiedy ostatnio powiedziałeś komuś, ze go nigdy nie zostawisz? Że chcesz z kimś być już na zawsze?

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawpuscmnie wpuscmnie
ludzo
9034 4c63 450
Reposted fromshikaji shikaji viaOhSnap OhSnap
ludzo
Coś ostatnio mocno się zmieniło. Cała ja, poznaję się na nowo i wciąż nie rozumiem. Tyle ludzi przewija się wokół nas każdego dnia, a my, pogrążeni w rutynie, nie zauważamy nic poza szarą codziennością. Zaczęłam zauważać i siebie i ludzi i wszystko nagle biegnie za czymś, co niewiadome. Nie nadążam.
— Mil Mudy - "Pisząc słowa uśmiechem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawpuscmnie wpuscmnie

July 22 2018

ludzo
8152 aa7f 450
ludzo
2160 6ec0 450
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

July 20 2018

ludzo
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaskman askman
ludzo
6423 40f6 450
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac

July 15 2018

ludzo
8006 6acc 450
Reposted fromaletodelio aletodelio viamisioludek misioludek
ludzo
1585 cc4c 450
Reposted fromnonecares nonecares viaaskman askman
ludzo
0493 ac91 450
Reposted fromXandir Xandir viaiwannabeyour iwannabeyour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl